Ten co popełnia błąd, niech nie upada na duchu, bo i błedy pomagają do zdrowia duszy. - Ignacy Loyola

Esperal

Esperal - metoda wspomagająca walkę z nałogiem, polegająca na implantacji podskórnej tabletek disulfiramu (esperalu - to dawna nazwa preparatu, obecnie już niedostępnego na rynku).
Disulfiram WZF jest jedynym tego typu lekiem dopuszczonym do stosowania w Polsce.

Celem umówienia wizyty wystarczy kontakt telefoniczny.

606-501-591

Jak się przygotować?

 • Podjąć silną i świadomą decyzję o podjęciu walki z nałogiem.
 • Przynajmniej przez 12 godzin nie spożywać alkoholu.


Jak przebiega zabieg?

 • Podanie znieczulenia miejscowego.
 • Implantacja "podskórna" tabletek preparatu. Dzięki zastosowanemu znieczuleniu zabieg wszycia "esperalu" wykonywany jest całkowicie bezboleśnie.
 • Zamknięcie rany szwami z nici samo rozpuszczalnej.
 • Zestaw do zmiany opatrunku. ***


Jak opiekować się raną po zabiegu?

 • Ranę należy przemywać nie zawierającym alkoholu środkiem odkażającym np. kwasem bornym lub wodą utlenioną.
 • Ranę przez kilka dni osłaniać opatrunkiem zmienianym co 8-12 godzin np. COSMOPOR E 7,2x5cm.Disulfiram WZF - obiektywna prezentacja produktu leczniczego. */**

Disulfiram WZF - Esperal nazywany popularnie "wszywką", jest jedną z metod postępowania w uzależnieniu od alkoholu. Działa ona na zasadzie wywoływania "uczulenia" na alkohol. Ww. substancja zaburza metabolizm alkoholu w organizmie. Powoduje kumulację w organizmie aldehydu octowego, który powoduje objawy zatrucia (tzw. reakcję disulfiramową).

Do objawów związanych z lekiem należą:

 • nudności, wymioty, smak czosnku w ustach lub metaliczny posmak, zapalenie wątroby, zmiany skórne, tymczasowa impotencja;
 • bóle głowy, splątanie, astenia, depresja, senność, zapalenie nerwu wzrokowego, zapalenie nerwów obwodowych, zapalenie wielonerwowe;
 • zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej, dehydrogenazy mleczanowej, ALT, AST;
 • zwiększenie stężenia bilirubiny, cholesterolu we krwi, acetonu w moczu;
 • reakcje psychotyczne;
 • zaburzenia rytmu serca, hipotonia, zapaść sercowo-naczyniowa, dławica piersiowa, zawał serca;
 • zaburzenia neurologiczne, obrzęk mózgu, krwotoki w ośrodkowym układzie nerwowym.

Obawa przed tą reakcją może powstrzymać pacjenta od konsumpcji napojów alkoholowych.
Niemniej powinien on podjąć terapię uzależnień AA.

Istotną rolę w leczeniu odgrywa stały kontakt pacjenta z prowadzącym leczenie, wzajemne zaufanie, przypominanie o następstwach spożywania alkoholu oraz regularne badania kontrolne.

Przed użyciem zapoznaj się z informacją o leku, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.


(*) Zamieszczony tekst nie jest reklamą w założeniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz.U. Nr 210, poz. 1327) oraz spełnia warunki określone w opinii prawnej w przedmiocie reklamy i informowania o zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń w praktyce lekarskiej NLR/ZRP/WI/163/2013 z dnia 6 marca 2013r.

(**) PL deto24 - dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

(***) W miarę dostępności.

"Wieloletnia praktyka z pacjentami uzależnionymi oraz praca w innych Ośrodkach pozwoliła mi stworzyć najlepsze standardy pomocy osobom uzależnionym..."

dr Michał Janczewski

"Odpowiednio dobrany lek oraz celowana psychoterapia pozwala na szybsze i bardziej długotrwałe leczenie uzależnienia..."

dr Paweł Łydziński

"Alkoholizm to problem społecznie złożony. Cierpi nie tylko sam uzależniony ale także jego rodzina, najbliżsi i sąsiedzi…"

mgr Marta Harzyńska

"Płacisz za usługę i jej adekwatny do ceny poziom. Nie stosujemy chwytów marketingowych, nie uczestniczymy w audycjach sponsorowanych."

mgr Alicja Jankowska

Kontakt

Praktyka Lekarska DETO24
606-501-591
kontakt@deto24.pl